OVER MINT MONDZORG

Belangrijke mededeling m.b.t. het Covid-19 virus

Wij zijn open voor de reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op 1 van de volgende vragen JA antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

– Heeft u nu corona?
– Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
– Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
– Heeft u 1 of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38graden)?
– Bent u in thuisisolatie?

Nog wat extra aanwijzingen:.
– Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd.
– Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
– Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
– Voor de behandeling zullen we u 1 minuut laten spoelen.

Wij hopen u binnenkort weer in goede gezondheid te kunnen ontvangen.

Kimberly Rodrigues-van Doorn, Mint Mondzorg

Mint Mondzorg is geopend op 1 juli 2015 aan de Stellingmolen in Papendrecht.

Op deze website vindt u informatie over de praktijk en hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat uw mond weer in optimale conditie komt.

De praktijk is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) en het Kwaliteits Register Mondhygiënisten (KRM). Dit geeft aan dat de praktijk constant werkt aan het op peil houden van de vakkennis door middel van nascholing.